Tentang Sustainable PJ 2030

PENGENALAN

Petaling Jaya akan menjadi destinasi antarabangsa melalui hasil gabungan sejarah, ciri-ciri terbaik alam sekitar binaan dan semulajadi, peluang-peluang dan aktiviti – aktiviti perbandaran

WAWASAN SUSTAINABLE PJ 2030

Petaling Jaya akan menjadi destinasi antarabangsa melalui hasil gabungan sejarah, ciri-ciri terbaik alam sekitar binaan dan semulajadi, peluang-peluang dan aktiviti – aktiviti perbandaran.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA

  • Masyarakat berinformasi
  • Inklusif, Selamat dan Mesra
  • Infrastruktur baik
  • Persekitaran hijau
  • Penyertaan dan kolaborasi masyarakat
  • Imej Bandar yang baik