• slider

    Sustainable City Petaling Jaya - Culture & Community

    Safe, Harmonious & Caring Society

    Read More
Safe, Harmonious & Caring Society
We embrace a diversity of vibrant, safe, harmonious, healthy and caring society. We respect the uniqueness of each individual while creating and maintaining a cohesion that unifies us as a community.

Projek
PJ City Food Bank

Introduction ‘PJ City Foodbank’ is a project under Local Agenda 21 Petaling Jaya Programme. This project had obtained support from Soli...
Program
Program Bandar Selamat

Pelaksanaan 15 Langkah Program Bandar Selamat Majlis Bandaraya Petaling Jaya - Langkah 1 : Pengasingan Laluan Pejalan Kaki Dari Laluan Bermotor - ...
Pasukan Keselamatan Kejiranan Petaling Jaya (PKKPJ)

Program Pasukan Keselamatan Kejiranan Petaling Jaya (PKKPJ) telah mula dilaksanakan di peringkat Majlis sejak tahun 2011. Penubuhan program ini bertuj...
Program Sejahtera Komuniti

Program “Sejahtera Komuniti” atau lebih dikenali sebagai Program SEJATI merupakan satu usaha komprehensif Majlis Bandaraya Petaling Jaya d...
Program pengukuhan integrasi sosial dan gaya hidup sihat

OBJEKTIF:- Memacu pembangunan modal insane bagi mempertingkatkan potensi diri masyarakat Petaling Jaya dengan merancang, melaksana dan menyelaras pro...